Ιστολογίου

Ανεκτίμητες συμβουλές φροντιστών

Ako sa pripraviť na online pohovor so zamestnávateľom?

date: 21.10.2023

Dá sa pripraviť na pohovor so zamestnávateľom? Samozrejme, že sa dá a nie je to nič komplikované.  Pohovor sa uskutočňuje v angličtine. Netreba nikam cestovať na osobný pohovor, lebo pohovor sa koná cez Whatsapp.

Na pohovoroch sa opakujú väčšinou rovnaké otázky. My Vám ich prinášame. Tu sú aj s prípadnými odpoveďami:

1.   Why do you want to work as a Healthcare Assistant?
Example: I am an empathetic person who likes to care for others. This job would mean a lot to me as I am very eager to be a Healthcare Assistant.

2.   What personal qualities do you think you need to be a good Healthcare Assistant?

Example: Communication, hard-working, kind, caring, emphatic…

3.   How would you cope with clients with difficult and sometimes aggressive behaviour?

Example: I would remain calm and diffuse the situation with the training given.

4.   If you were unsure about an aspect of your job role, who would you ask?

Example: My Senior, Manager or colleague

5.   Do you have any weaknesses?

Example: My English is not very strong, but I do not work in English language every day. I believe I will improve this soon.

6.    What care experience do you have?

7.    How soon can you start the employment?  

8.   How long would you like to stay at the employment?

Takisto webstránka zamestnávateľa, ktorú dávame vždy k dispozícii pred pohovorom, je cenný zdroj informácií a pomôže pri príprave na pohovor.

Ικανοποιημένες φωνές...

„Chtěla jsem pracovat nedaleko od letiště, abych mohla snadno cestovat na návštěvy domů a tato agentura mi našla práci půl hodinu vlakem od letiště Luton. Pracuji jako live in pečovatelka a chodím domů každý měsíc. S klientkou si rozumíme, chodíme často i mezi lidi. Práce mě velmi baví, i když obnáší i nelehké momenty. Pokud budu chtít v budoucnu změnit klienta, znovu se obrátím na agenturu IFNE Work now.“

Vladka
vladkablack({%})seznam.cz