Ιστολογίου

Ανεκτίμητες συμβουλές φροντιστών

Pre ktorú opatrovateľskú pozíciu sa rozhodnúť?

date: 3.1.2022

Jedno rozhodnutie už za sebou máte. Rozhodli ste sa pracovať ako opatrovateľ/ka. Ale je pred Vami ďalšie rozhodnutie. Je pre Vás vhodnejšie pracovať ako Live in opatrovateľ/ka alebo je vhodnejšia možnosť Live out opatrovania?

Live in Carer poskytuje starostlivosť seniorovi alebo fyzicky handicapovanému človeku priamo v jeho domácnosťi, stáva sa akoby členom rodiny na určitý čas, trávi s klientom denne 7-10 hodín, pomáha mu prejsť každodennými rutinnými činnosťami, aby bola zachovaná čo najvyššia možná kvalita života klienta. Ak to klientov stav dovoľuje, opatrovateľ/ka mu je doprovodom a asistentom pre voľnočasové aktivity. Niekto rád chodí na prechádzky, iný do kina či divadla, niekto na výlety či stretnutia s kamarátmi…Opatrovateľ/ka okrem vykonávania opatrovateľských úkonov je zároveň „pravou rukou“ klientovi a asistuje mu aj, ak je treba s vybavovaním korešpondencie alebo iných organizačných vecí. Takže je to práca naozaj pestrá. Vykonáva sa na turnusy, ktoré trvajú 2-3 týždne alebo 6-8 týždňov alebo na plný pracovný úväzok bez turnusov. Ďalšia z výhod tejto pozície je, že strava a ubytovanie sú poskytnuté zdarma v klientovom dome.

A ako je to s Live out opatrovaním? Podstata Live out opatrovania je v tom, že opatrovateľ/ka pracuje v opatrovateľskom dome a býva vo vlastnom ubytovaní. Ubytovaná je neďaleko pracoviska. Táto práca sa nevykonáva na turnusy. Vykonáva sa nepretržite, ale opatrovatelia majú nárok na dovolenku raz za 3 mesiace na 1 týžden. Pracuje sa bežne 5 dní v týždni, aj keď nadčasy sú možné.

Health care assistanti pomáhajú odbornému personálu, teda zdravotným sestrám so starostlivosťou o seniorov, ktorí bývajú v opatrovateľskom dome. Majú na starosť asistenciu pri osobnej hygiene, obliekaní, stravovaní, servírovanie jedál, udržiavanie poriadku na izbách, pomoc pri organizácii voľnočasových aktivít a pod.

Ako teda rozlúsknúť túto dilemu? Nedá sa povedať, ktorá z možností je výhodnejšia alebo jednoduchšia. Každá má svoje špecifiká. A každému vyhovuje niečo iné. Niektorí opatrovatelia uprednostňujú nadviazať bližší vzťah s klientom aj na ľudskej báze, čo je možné na pozícii v domácnosti pacienta, keď s ním bývajú v jeho dome. Iným nevadí starať sa o viacerých klientov v domove dôchodcov. Sú opatrovatelia, ktorým vyhovuje byť členom domácnosti klienta, iní preferujú mať svoje súkromie a po odpracovaných hodinách si nerušene oddýchnuť vo vlastnom ubytovaní. Čoraz viac opatrovateľov potrebuje chodiť za svojou rodinou domov často, aj každý mesiac, pre nich je iste vhodnejšia možnosť pracovať na turnusy v domácnosti. Iní nechcú míňať peniaze na časté lety domov a nevadí im navštevovať rodinu iba raz za štvrťrok alebo polrok. Ak je to výška zárobku, ktorá rozhoduje pri zvažovaní možností, tak vyšší zárobok je na pozícii Live in, keďže ubytovanie a strava sú poskytnuté zdarma. Niekto pri rozhodovaní zvažuje, ako by sa rýchlejšie zdokonalil v angličtine. Z tohto hľadiska je to rovnaké, všade treba denne komunikovať a počúvať angličtinu.

Ικανοποιημένες φωνές...

“Nečakal som, že to pôjde tak rýchlo. Za 2 týždne od prvého kontaktu som už tu v UK. Mal som síce už nejaké skúsenosti s opatrovaním, ale na trainingu som a naučil veľa nového. Vo agentúre pracuje viacero slovákov a čechov. Keď máme voľno, tak sa stretávame. Začiatky neboli jednoduché, ale už sme si na seba s klientom zvykli a je to bez problému.”

Patrik, patulovirtual({%})azet.sk