Toto je dotazník spoločnosti Work-now. Ďakujeme, že nám jeho odoslaním pomôžete skvalitniť naše služby. Jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút.

  1. Akým spôsobom ste nás našli?

  2. Aké dôvody Vás viedli k rozhodnutiu uchádzať sa o zamestnanie opatrovateľa/ky vo Veľkej Británii:

  Prosím uveďte na stupnici 1 – 5, pričom 1 je najmenší dôvod a 5 je najväčší dôvod.

  Vyšší zárobok ako v domovskej krajine:
  12345

  Možnosť zdokonalenia sa v angličtine:
  12345

  Spoznanie novej krajiny a ľudí:
  12345

  Osobné dôvody ako napr. zmena prostredia, štart novej životnej etapy a podobne:
  12345


  3. Aká je miera Vašej spokojnosti so službami našej agentúry v nasledovných oblastiach:

  Prosím uveďte na stupnici 1 – 5, pričom 1 je najmenšia spokojnosť a 5 je najväčšia spokojnosť.

  Spôsob komunikácie:
  12345

  Výpovedná hodnota poskytnutých informácií:
  12345

  Promptnosť vybavovania:
  12345

  Dôveryhodnosť:
  12345

  Miera zohľadnenia osobných preferencií pri hľadaní zamestnania (preferovaná lokalita, možnosť nástupu s kamarátkou, iné preferencie):
  12345


  4. Aká je miera Vašej spokojnosti so samotným zamestnaním?

  Prosím uveďte na stupnici 1 – 5, pričom 1 je najmenšia spokojnosť a 5 je najväčšia spokojnosť.

  Sú dodržané sľúbené pracovné podmienky (mzdové podmienky, pracovný čas, výška nájomného, výplatný termín):
  12345

  Naplnila samotná pracovná náplň Vaše očakávania:
  12345

  Aká je Vaša spokojnosť s poskytnutým ubytovaním:
  12345

  Aká je Vaša spokojnosť s lokalitou, kde pracujete (dostupnosť k verejnej doprave, obchodom, občianskej vybavenosti, letisku):
  12345

  Aká je Vaša spokojnosť so vzťahmi medzi kolegami a nadriadenými na pracovisku:
  12345

  Aká je Vaša spokojnosť s prístupom zo strany zamestnávateľa (uvítanie na začiatku zamestnania, pomoc pri povinných registráciach a otvorení účtu, ochota zodpovedať Vaše otázky a riešiť prípadne vzniknuté komplikácie):
  12345


  5. Mali ste nejaké obavy pri hľadaní zamestnania vo Veľkej Británie?

  Napr.obavy z dopadu Brexitu na podmienky zamestnanosti, obavy týkajúce sa schopnosti zvládnuť prácu, obavy týkajúce sa schopnosti komunikovať v angličtine, obavy týkajúce sa dodržania sľúbených pracovných podmienok, obavy týkajúce sa uplatnenia v kolektíve neznámych ľudí, iné obavy.
  nieáno

  6. Ktoré aspekty vybavovania zamestnania sa Vám zdali náročné?

  Prosím uveďte na stupnici 1 – 5, pričom 1 je najnižšia náročnosť a 5 je najvyššia náročnosť.

  Zvládnutie pohovoru so zamestnávateľom v angličtine:
  12345

  Zhromažďovanie potrebných dokumentov:
  12345

  Vstupné finančné náklady:
  12345

  Nástup do zamestnania, zaškolenie, zvyknutie si na prácu samotnú, nové prostredie a kolegov:
  12345


  7. Prípadná ďalšia spolupráca:

  Zvažujete znovu využiť služby našej agentúry pri prestupe na iný typ pracovnej pozície, alebo prestupe do zamestnania v inej lokalite?
  ánonie

  Zvažujete odporučiť našu agentúry Vašim známym:
  ánonie

  8. Čo by ste vylepšili alebo zmenili na procese vybavovania zamestnania alebo ohľadne zamestnania samotného?

  Vaše údaje

  Ak si želáte ostať v anonymite, túto časť nemusíte vyplniť.


  Podmienky ochrany osobných údajov si môžete prečítať tu.