Opatrovanie seniorov v Anglicku a Írsku
s výborným zárobkom!

01.

Care assistant

Opatrovateľ/ka v opatrovateľskom dome

Pracovné podmienky

 • mzda 13 – 14 EUR/hod.
 • zamestnávateľ odvádza daň z hrubej mzdy
 • pracovný úväzok min. 40 hodín týždenne + možnosť pracovať v nadčasoch
 • nárok na 28 dní preplatenej dovolenky
 • letenka preplatená do výšky 50 EUR (po odpracovaní 3 mesiacov)
 • pri nástupe do zamestnania zamestnávateľ pomôže s povinnými registráciami
 • pred nástupom poskytnuté bezplatné zaškolenie
 • opatrovateľské domy sa nachádzajú v rôznych lokalitách Veľkej Británie a Írska
 • ubytovanie Vám pomôžeme nájsť

Náplň práce

 • starostlivosť o obyvateľov opatrovateľského domu pod dohľadom zdravotnej sestry
 • pomoc pri osobnej hygiene, kúpaní, stravovaní a obliekaní
 • servírovanie jedál a upratovanie stolov
 • pomocné práce ako upratovanie izieb, postelí a pod.
 • asistencia pri voľnočasových aktivitách obyvateľov opatrovateľského domu
 • práca na smeny, ktoré môžu zahŕňať aj víkendy
02.

Live in carer

Opatrovateľ/ka v domácnosti pacienta

Pracovné podmienky

 • mzda 490 – 700 EUR/týždeň
 • zamestnávateľ odvádza daň z hrubej mzdy
 • ubytovanie a strava poskytnuté zdarma v rodine
 • pracovná doba približne 7-10 hodín denne
 • nárok na 28 dní preplatenej dovolenky
 • letenka preplatená v plnej výške (v prvej mzde)
 • pri nástupe do zamestnania zamestnávateľ pomôže s povinnými registráciami
 • pred nástupom poskytnuté bezplatné zaškolenie

Náplň práce

 • starostlivosť o seniorov a ľudí s fyzickým alebo mentálnym handicapom
 • pomoc pri obliekaní a osobnej hygiene
 • asistencia a uľahčovanie pohyblivosti vrátane usádzania do vozíka, prechádzky s vozíkom, v prípade potreby usádzanie do auta, šoférovanie klientovho auta
 • pomoc pri stravovaní s ohľadom na dietetické požiadavky, vrátane prípravy a servírovania jedla
 • asistencia pri dennodenných aktivitách spojených napr. s prácou, trávením voľného času (účasť na spoločenských udalostiach, stretnutiach s priateľmi, dovolenky), vzdelávaním a pod.pomoc pri podávaní liekov, predpísaných lekárom
 • v prípade potreby pomoc pri vybavovaní korešpondencie
 • domáce práce (prezliekanie postelí, pranie, žehlenie, nákupy)
03.

Live in nurse

Zdravotná sestra v domácnosti pacienta

Pracovné podmienky

 • mzda 630EUR / týždeň
 • zamestnávateľ odvádza daň z hrubej mzdy
 • pracovný úväzok 35 hodín týždenne, možné pracovať v nadčasoch
 • nárok na 28 dní preplatenej dovolenky
 • ubytovanie a strava poskytnuté zdarma v rodine
 • letenka preplatená v plnej výške (v prvej mzde)
 • pri nástupe do zamestnania zamestnávateľ pomôže s povinnými registráciami
 • pred nástupom poskytnuté bezplatné zaškolenie

Náplň práce

 • starostlivosť v domácom prostredí o seniora v náročnejšom zdravotnom stave alebo v konečnej fáze života
 • pomoc pri obliekaní a osobnej hygiene
 • asistencia a uľahčovanie pohyblivosti vrátane usádzania do vozíka
 • pomoc pri stravovaní s ohľadom na dietetické požiadavky, vrátane prípravy a servírovania jedla
 • podávanie liekov, zdravotnícke úkony
 • domáce práce (prezliekanie postelí, pranie, žehlenie, nákupy)

Spokojné ohlasy...

„Nečakal som, že to pôjde tak rýchlo. Za 2 týždne od prvého kontaktu som už tu v UK. Mal som síce už nejaké skúsenosti s opatrovaním, ale na trainingu som a naučil veľa nového. Vo agentúre pracuje viacero slovákov a čechov. Keď máme voľno, tak sa stretávame. Začiatky neboli jednoduché, ale už sme si na seba s klientom zvykli a je to bez problému.“

Patrik, patulovirtual({%})azet.sk