Opatrovanie seniorov v Anglicku a Írsku s výborným zárobkom!

Blog

Cenné opatrovateľské postrehy

Pre ktorú opatrovateľskú pozíciu sa rozhodnúť?

dátum: 3.1.2019

Jedno rozhodnutie už za sebou máte. Rozhodli ste sa pracovať ako opatrovateľ/ka. Ale je pred Vami ďalšie rozhodnutie. Je pre Vás vhodnejšie pracovať ako Live in opatrovateľ/ka alebo je vhodnejšia možnosť Live out opatrovania?

Live in Carer poskytuje starostlivosť seniorovi alebo fyzicky handicapovanému človeku priamo v jeho domácnosťi, stáva sa akoby členom rodiny na určitý čas, trávi s klientom denne 8-10 hodín, pomáha mu prejsť každodennými rutinnými činnosťami, aby bola zachovaná čo najvyššia možná kvalita života klienta. Ak to klientov stav dovoľuje, opatrovateľ/ka mu je doprovodom a asistentom pre voľnočasové aktivity. Niekto rád chodí na prechádzky, iný do kina či divadla, niekto na výlety či stretnutia s kamarátmi…Opatrovateľ/ka okrem vykonávania opatrovateľských úkonov je zároveň „pravou rukou“ klientovi a asistuje mu aj, ak je treba s vybavovaním korešpondencie alebo iných organizačných vecí. Takže je to práca naozaj pestrá. Vykonáva sa na turnusy, ktoré trvajú 2-3 týždne alebo 6-8 týždňov. Medzi turnusmi je voľno 1-2 týždňov, preto je možné na tejto pozícii odskočiť si často domov na návštevu rodiny. Ďalšia z výhod tejto pozície je, že strava a ubytovanie sú poskytnuté zdarma v klientovom dome.

A ako je to s Live out opatrovaním? Podstata Live out opatrovanie je v tom, že opatrovateľ/ka býva vo vlastnom ubytovaní (poskytnutom zamestnávateľom). Ubytovaná je neďaleko pracoviska. Nájomné na ubytovanie je strhávané zo mzdy. Táto práca sa nevykonáva na turnusy. Vykonáva sa nepretržite, ale opatrovatelia majú nárok na dovolenku raz za 3 mesiace na 1 týžden. Pracuje sa bežne 5 dní v týždni, aj keď nadčasy sú možné. Vrámci tejto  varianty sú možné 2 pracovné pozície. Buď je to práca na pozícii Health Care Assistant (opatrovateľ/ka seniorov v domove dôchodcov) alebo Domiciliary Carer (komunitná opatrovateľka).

Health care assistanti pomáhajú odbornému personálu, teda zdravotným sestrám so starostlivosťou o seniorov, ktorí bývajú v opatrovateľskom dome. Majú na starosť asistenciu pri osobnej hygiene, obliekaní, stravovaní, servírovanie jedál, udržiavanie poriadku na izbách, pomoc pri organizácii voľnočasových aktivít a pod.

Komunitné opatrovateľky poskytujú starostlivosť seniorom v ich domácnostiach formou denných návštev. Každý deň opatrovateľky navštívia približne 8 tých istých klientov. Presúvajú sa medzi nimi autom, takže treba sa pripraviť na šoférovanie.

Ako teda rozlúsknúť túto dilemu? Nedá sa povedať, ktorá z možností je výhodnejšia alebo jednoduchšia. Každá má svoje špecifiká. A každému vyhovuje niečo iné. Niektorí opatrovatelia uprednostňujú nadviazať bližší vzťah s klientom aj na ľudskej báze, čo je možné na pozícii v domácnosti pacienta, keď s ním bývajú v jeho dome. Iným nevadí starať sa o viacerých klientov v domove dôchodcov. Sú opatrovatelia, ktorým vyhovuje byť členom domácnosti klienta, iní preferujú mať svoje súkromie a po odpracovaných hodinách si nerušene oddýchnuť vo vlastnom ubytovaní. Čoraz viac opatrovateľov potrebuje chodiť za svojou rodinou domov často, aj každý mesiac, pre nich je iste vhodnejšia možnosť pracovať na turnusy v domácnosti. Iní nechcú míňať peniaze na časté lety domov a nevadí im navštevovať rodinu iba raz za štvrťrok alebo polrok. Ak je to výška zárobku, ktorá rozhoduje pri zvažovaní možností, tak vyšší zárobok je na pozícii Live in, keďže ubytovanie a strava sú poskytnuté zdarma. Niekto pri rozhodovani zvažuje, ako by sa rychlejšie zdokonalil v angličtine. Z tohto hľadiska je to rovnaké, všade treba denne komunikovať a počúvať angličtinu.

Spokojné ohlasy...

“ S agentúrou IFNE – Work now som bola veľmi spokojná. Našli mi prácu podľa mojich predstáv rýchlo a jednoducho. Chcela som pracovať blízko k Londýnu a našli mi prácu v Readingu, čo je vlakom do Londýna asi pol hodinu. Mám tam kamošky, takže vo voľnom čase sa s nimi stretávam. Urobili mi podrobný plan cesty, takže som ľahko z letiska prišla na miesto určenia. Preplatili mi letenku. Keď sa chcem niečo spýtať aj teraz už keď som v UK, napíšem im a odpoveď príde rýchlo. Dodržali všetko, čo bolo sľúbené. Môžem len odporučiť.“

Evka, zelenoocko123({%})zoznam.sk